Så blir du en mästare till fotograf

Att fotografera är roligt och en hobby för många människor. Vissa arbetar till och med helt eller delvis med att fotografera och/eller designa till exempel broschyrer, foldrar och tidningsomslag. Det här låter dig vara kreativ och arbeta operativt, vilket många uppskattar. Alla kan fotografera, men alla kan inte fotografera lika bra. Det är också svårt att på rak arm avgöra vad som är bra och mindre bra, då fotografi kan ha olika syften. Att arbeta med det på ett konstnärligt plan ger till exempel större friheter än att till exempel arbeta som porträttfotograf eller fotograf på ett företag. Vilken sorts fotografi du än föredrar kan det alltid vara en god idé att lära dig mer om det, inte minst om du vill kunna skriva ner det som en kompetens på ditt CV och kanske kunna arbeta med det i framtiden. Detsamma gäller för grafisk design, där du till exempel bör kunna hantera vissa programvaror, så som Adobe-sviten. Fundera på vilket syfte just du har med fotografi och grafisk design, och lär dig sedan mer om de aspekter av områdena som du tror att du kommer ha mest nytta och intresse av. Det är aldrig för sent att lära sig något nytt, men däremot får du vara beredd på att lägga lite tid och energi på det om du vill utvecklas inom området och kunna visa upp vilka kunskaper och kompetenser du har.

Träna och läs på

Ett första steg till att bli en bättre fotograf och en bättre grafisk designer och/eller grafisk kommunikatör är att lära sig mer om området – såväl praktiskt som teoretiskt. Det kan till exempel vara en god idé att läsa en kurs inom områdena. Sådana finns såväl som betalkurser, gratis onlinekurser och kurser på till exempel universitet, högskola och folkhögskola som berättigar CSN-stöd. På det här sättet kan du lära dig allt från grunderna till mer avancerade tekniker och metoder. Vilka kameror finns? Vilka program på datorn är bra att ha? Hur fungerar programmen och kamerornas olika inställningar, så som skärpa, ljus, färgsättning och funktioner som exempelvis mättnad, högdagar och skuggor? Dessa saker är A och O att lära dig om du vill bli en bättre fotograf och kunna hantera olika sorters fotografitekniker. Genom bloggar, vänner och googlesökningar kan du också lära dig mycket på egen hand om du inte har tid eller lust att läsa en kurs. Samtidigt som du läser på mer om områdena är det viktigt att du tränar praktiskt. Införskaffa de produkter som du behöver och lär dig använda dig av teknikerna i praktiken. Det här kommer att vara en betydlig hjälp för dig, och du kommer snabbare att kunna ta till dig informationen och dessutom behålla den i minnet. Kom ihåg att inte ge upp även om resultaten inte blir helt perfekta till en början – det hör till processen!

Testa dig fram

En annan aspekt som är nära kopplad till att träna i praktiken är också att våga testa sig fram fritt. Det är inte alltid så roligt och fruktbart att bara hålla sig till strikta regler, teorier och guider, även om det såklart också är viktigt. Det kan kännas befriande och utvecklande att hitta din egen nisch inom fotografi och grafisk design eller kommunikation. Det här kan även hjälpa dig att sticka ut bland konkurrenter om du planerar att jobba med något av områdena i framtiden. På det här sättet kan du lära dig mer om olika motiv, hur de fotograferas bäst och vilka motiv som du själv föredrar att fotografera. På det här sättet hittar du dessutom snabbare dina svagheter och styrkor inom områdena, och då blir det också lättare att i framtiden veta vad du kanske behöver träna på lite extra. Det här gäller inte minst om du vill utforska områdena ur ett mer kreativt och konstnärligt perspektiv, då det är viktigt att lära dig att hitta din egen röst och nisch bland alla andra fotografer och grafiska designers. Även inom det konstnärliga området finns det dock utbildningar, till exempel på folkhögskolor, högskolor och universitet, där du får lära dig att just hitta din egen röst inom fotografi och/eller grafisk design och kommunikation. Det kan också vara en väldigt inspirerande upplevelse som triggar igång ditt intresse för områdena ännu mer än tidigare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *